Energihamnen Gävle Hamn

Energihamnen

Gävle Energihamn förser Arlandas flygplats med sitt behov av flygbränsle genom två dagliga tågpendlar. Energihamnen är en av Sveriges största med samtliga stora petroleum- och kemikaliebolag representerade. Här hanteras i huvudsak bensin, diesel, eldningsolja, etanol, vegetabiliska oljor, kemikalier till basindustrin och flygbränsle. Ett gemensamt ledningsnät sammanbinder de olika oljebolagens depåer med kajerna. Ledningsnätet från kajerna fram till respektive oljedepå ägs och underhålls av Gävle Hamn.

Tillåtet djupgående (kaj 27): 12,2 meter
Fartygens maxlängd (kaj 27): 245 meter
Tillåtet djupgående (kaj 1): 8,80 meter
Fartygens maxlängd (kaj 1): 185 meter

Lagringsvolym: Cirka 850 000 kubikmeter, fördelat på cirka 150 cisterner, samt sex bergrum med en total lagringsvolym på cirka 750 000 kubikmeter