Containerterminalen i Gävle Hamn

Containerterminalen

Med en årlig hantering på knappt 300.000 TEU* är Gävle Hamn ostkustens största containerterminal. Här lossas och lastas feeder-fartyg som tar containers till och från större hamnar i Europa där de omlastas mot sin slutliga destination ute i världen. Den operativa verksamheten sköts av Yilport Gävle.
Tillåtet djupgående: 10,0 meter
Kajlängd: 320 meter

Hösten 2019 öppnar en helt ny containerterminal som ökar kapaciteten till 600 000 TEU.
Läs mer här

*TEU är ett mått på hur många containrar som hanteras, där 1 TEU=20 fot, eller 6,1 meter. En vanlig container är 40 fot, vilket motsvarar 2 TEU och 12,2 meter.