Container Freight Station, CFS Fredriksskans

CFS Fredriksskans

Container Freight Station (CFS) Fredriksskans hanterar många olika godsslag i och ur containers. Här finns magasinyta på drygt 20 000 kvadratmeter med järnväg inomhus, stuffning utomhus, traverser i taket samt load plates för automatiserad containerlastning.

Den operativa verksamheten sköts av Yilport Gävle.