Nyhetsarkiv

Artikel i MPB om Gävle Hamns miljöarbete

Securing a port's future through Circular Economy: Experiences from the Port of Gävle in contributing to sustainability
Artikeln har publicerats i den internationella tidskriften Marine Pollution Bulletin. Artikeln handlar om Gävle Hamns storskaliga hamnutbyggnad 2007-2014, då vi använde oss av en ny innovativ och hållbar metod ur miljösynpunkt.
Läs mer

Starkt ökade godsvolymer

2017 har karakteriserats av stor ökning av godsvolymer. Den totala godsomsättningen för året var nästan 5,7 miljoner ton, vilket är en ökning på drygt 17% jämfört med föregående år.
 

Sveriges nordligaste hamn för import av livsmedel

Gävle får Sveriges nordligaste hamn för import av livsmedel
 

Gävle Hamn digitaliserar fartygsanlöpen i nytt stort Östersjöprojekt

Tvärs över Östersjön från Gävle Hamn ligger Rauma Hamn. De två hamnarna deltar tillsammans med bland annat svenska Sjöfartsverket och dess finska motsvarighet i EU-projektet EfficientFlow som ska effektivisera anlöpsprocessen. 

Ostkustens största containerhamn blir dubbelt så stor

Sedan starten för tio år sedan har containertrafiken i Gävle Hamn redovisat en nästan obruten rad av stora årliga volymökningar. För att klara fortsatt tillväxt fördubblar nu Gävle Hamn och Yilport Gävle kapaciteten i containerhamnen. Utbyggnaden beräknas vara klar under fjärde kvartalet 2019, och innebär möjligheter att årligen hantera 600 000 TEU. 

Gävle Hamn kraftsamlar inom inpassering och trafikledning

Den första oktober tar en handplockad och helt nybildad grupp medarbetare på Gävle Hamn över driften av Hamntrafikkontoret och trafikledningen. Samtidigt övergår hamnen till kontinuerlig trafikledning, dygnet runt.

Välkommen till Gävle Hamn

Ett transportcentrum med konstant aktivitet...
Se filmen här