Nyhetsbrev från Gävle Hamn

 
    Nyhetsbrev juni 2016  

Muddring i hamnbassängerna
Just nu och fram till oktober pågår ett omfattande muddringsarbete i samtliga hamnbassänger i Gävle Hamn. Ett sådant arbete görs ungefär vart tionde år för att säkerställa att farleden och hamnbassängerna håller rätt djup.

Muddringen utförs med ett så kallat skopmudderverk där muddrade massor lyfts upp och läggs på pråm. Pråmen transporterar sedan massorna vidare till en mottagningsplats. En miljökonsult genomför löpande miljökontroller för att minimera påverkan på omgivande vattenområde.

Vår ambition är att varken kunder eller leverantörer ska påverkas av muddringsarbetet.


 
Save the date: Hamnens dag den 10 september
En dag per år öppnar vi portarna till hamnen. Det är enda chansen att få uppleva allt spännande som händer här. Passa på!


 

Vi bygger om
Gävle Hamn AB bygger under sommaren om delar av huvudinfarten till Fredriksskans hamnområde. Upprustningen planeras vara färdig i slutet av september.

Vi bygger bland annat ut portvaktskuren, asfalterar och förbättrar skyltningen. Syftet är dels att göra inpasseringen mer effektiv och smidig och dels att förbättra bemötandet av hamnens kunder. När du kommer till hamnen i höst kommer du att kunna göra din ankomstanmälan under tak, i det nya besöksrummet!

Ny roll för Gävle Hamn
De flesta större hamnar i världen drivs av privata aktörer, medan mark och infrastruktur ägs av ett kommunalt bolag eller motsvarande. Från och med den 2 maj ser det ut så även i Gävle Hamn när Turkiska Yilport tog över hela driften. Örjan Larsson, styrelseordförande i Gävle Hamn räknar med att försäljningen kommer att innebära fortsatt tillväxt för hamnen.

Copyright © 2016 Gävle Hamn AB